Skip to content

Tilmelding til Biotekmesterskaberne 19. november 2024

Man tilmelder sig som klasse, og der må max være 2 posterpræsentationer per klasse/hold. Tilmelding til mesterskaberne foregår efter først til mølle, så vi sikrer, at alle deltagende grupper, har standplads i vores nye faciliteter på Campus Kalundborg. TIP: Ved tidligere biotekmesterskaber, har flere institutioner haft gode erfaringer med at lave cases hjemme på skolerne og dernæst selv lavet en konkurrence om, hvem man ville sende videre til præsentation på Biotekmesterskaberne. Hele klassen deltager fysisk ved Biotekmesterskaberne, selvom det blot er 1-2 grupper, der fremlægger, og alle kan så suge til sig på virksomhedsstande og ved oplæg samt ved andres posterpræsentationer. Hvis den fremlæggende gruppe vinder, er der præmie til hele klassen. Da der er en begrænsning på det samlede antal posterstande, er det først til mølle i forhold til tilmelding. I tilmelder jer ved udfyldetilmeldingsblanketten (tilgængelig på denne side ultimo april) med antal deltagende grupper og valg af cases og sende det til biotekmester@pha.dk
TILMELDINGSFRIST: 6. september 2024.

Har du spørgsmål til de fysiske rammer eller konceptet kontakt:

Cases

CASES OPDATERES ULTIMO APRIL 2024 HER PÅ SIDEN

  • Caseopgave A: Fermentering
  • Caseopgave B: Enzymaktivitet
  • Caseopgave C: Spildevandsrensning
  • Caseopgave D: Kemisk syntese
  • Caseopgave E: X
Back To Top