Skip to content

UDDANNELSE OG VIDEN

UDDANNELSE OG VIDEN

I Biotekbyen Kalundborg finder du et spirende uddannelsesmiljø. Vi opdyrker fremtidens talenter lokalt i nært samspil med byens verdensklasse-industri. Uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne arbejder tæt sammen for hele tiden at matche virksomhedernes efterspørgsel med byens uddannelser.

En uddannelse i Biotekbyen Kalundborg er lig med et solidt skridt på vejen mod en karriere i verdens førende biotek- og procesindustri.

FÆLLESSKAB OG SAMARBEJDE

Det stærke samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne i Biotekbyen sætter et positivt aftryk på byens uddannelser. Det gør det i form af bl.a. virksomhedsbesøg, projektsamarbejde, gæsteforelæsninger, mentorforløb og praktikperioder, som alt sammen er med til at knytte uddannelsen og de studerende tættere på industrien og tættere på en potentiel kommende arbejdsplads.

I Biotekbyen vil du opleve et helt særligt studiemiljø: Vi kender hinanden. Vi hjælper hinanden. Og vi bekymrer os for hinanden. Du vil i det hele taget møde et studiemiljø, hvor du vil opleve tæt kontakt med medstuderende, undervisere og repræsentanter fra Biotekbyens virksomheder.

Fællesskabet og det tværgående samarbejde gør en uddannelse i Biotekbyen Kalundborg til noget særligt.

HVAD KAN DU BLIVE I BIOTEKBYEN?

Går du med tanker om en karriere inden for bioteknologi eller maskinteknologi? Måske proces- eller farmaoperatør? Eller hvad med maskinmester? Så bør du overveje Biotekbyen Kalundborg som det næste skridt på karrierestigen.

Kalundborg er både en biotekby og en spirende uddannelsesby med særligt fokus på bioteknologisk produktion og procesteknologi. Men listen er lang; du kan vælge mellem en bred palet af uddannelser i byen, og endnu flere er på vej.

HELIX LAB

Helix Lab et uddannelses- og forskningscenter, som danner ramme for forskningssamarbejde mellem den lokale industri i Kalundborg og landets universiteter. Helix Lab Fellows får adgang til laboratorier, udstyr og faciliteter i Helix Lab samt gratis kollegieværelse på Kalundborg Kollegiet. Helix Lab skal bidrage til at løfte Biotekbyens 2030-vision ved at skabe et attraktivt og levende udviklingsmiljø for studerende, forskere og specialister fra industrien.

helixlab.dk

PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Professionshøjskolen Absalon ligger centralt placeret midt i Biotekbyen, og i det nye campus fra 2021 bliver man som studerende en del af et koncentreret studiemiljø med nye laboratoriefaciliteter, egen kantine og studiesociale områder. På Absalon kan du uddanne dig til bioanalytiker, diplomingeniør i maskinteknologi og diplomingeniør i bioteknologi. Særligt i Absalons ingeniørmiljø vil man opleve et tæt samarbejde med biotekindustrien igennem hele studietiden.

phabsalon.dk

MASKINMESTERSKOLEN KØBENHAVN – OG REGION SJÆLLAND

På Maskinmesterskolen er der fokus på arbejdet med energiløsninger og klimavenlig forsyning. På uddannelsen får du bred teknisk viden og tilegner dig mange kompetencer inden for kraftværker, fjernvarme, vindmøller, rensning af spildevand, offshore og søfart.

msk.dk

DTU

Studieretningen Biomanufacturing er udviklet i tæt samarbejde med industrien og foregår i Biotekbyen Kalundborg. Uddannelsen er en erhvervskandidat, hvor du bliver en ekspert indenfor proces og arbejdet med kemi og biokemi på industriel skala. Den tager fire år at gennemføre erhvervskandidaten and i løbet af den tid vil du være både delstidsingeniør og deltidsstuderende.

Københavns universitet

Til august 2024 udbyder Københavns Universitet en kandidatuddannelse i Biosolutions i Kalundborg.

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med bæredygtig biologisk produktion af fødevarer, materialer, biologicals og miljøteknologi og med en kandidat i biosolutions bliver du ekspert i biologiske systemer og værtsorganismer i industrielle processer. 

Det Kongelige Akademi

Arkitektuddannelsen i Kalundborg engagerer sig meget direkte i Kalundborg som by og de lokale muligheder som beliggenheden giver for et åbent, eksperimenterende og nyskabende studie- og forskningsmiljø, i samarbejde med byen, øvrige uddannelser, erhverv og civilsamfund.

Kglakademi.dk

NORDVESTSJÆLLANDS ERHVERVS- OG GYMNASIEUDDANNELSER

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er den største uddannelsesinstitution i Nordvestsjælland

Læs mere om NEG’s uddannelsestilbud i Biotekbyen.

KALUNDBORG GYMNASIUM

På Kalundborg Gymnasium kan du tage en STX med fokus på naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog eller kunst eller en HF med fokus på naturvidenskab eller kultur og samfund.

kalgym.dk

KNOWLEDGE HUB ZEALAND

Knowledge Hub Zealand er en forening og et partnerskab, som arbejder for at understøtte viden, uddannelse og udvikling i Region Sjælland – særligt med fokus på udviklingsrejsen inden for biotek i Nordvestsjælland.

Knowledge Hub Zealand fungerer som sekretariat for Alliancen Biotekbyen og arbejder bl.a. for at skabe et uddannelsesmæssigt fyrtårn i Nordvestsjælland mhp. lokalt at opdyrke den kvalificerede arbejdskraft, som Skandinaviens største biotekklynge har behov for.

knowledgehubzealand.dk

Do you want to solve the challenges of tomorrow?

I Kalundborg gør vi netop det. Bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi er omdrejningspunkter i vores samfund, og vi udbyder nogle af de bedste uddannelser inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab, der gør dig i stand til at antænde den grønne omstilling hos os.

Se videoen for at lære mere om ”Kalundborg-måden” at arbejde på, og hvorfor det er et unikt sted at studere og arbejde.

Videoen udtrykker synspunkter fra Absalon-studerende Khizra Ibrar, tidligere Helix Lab-stipendiat nu NNE-medarbejder Alonso Malacara Becerra, administrerende direktør for Kalundborg Utility Hans-Martin Friis Møller og sekretariatschef i Kalundborg Symbiose Lisbeth Randers.
Afspil video om Virtual Biosolutions Day forside

STUDIEBOLIG

Kalundborg Kollegiet vil med sin centrale placering, sine studievenlige priser og nyistandsatte faciliteter danne en fantastisk om et studieliv i Biotekbyen.

kalundborgkollegiet.dk

Back To Top