Skip to content

Case Competition

Sådan deltager I:

 1. Tilmeld jer Biotekmesterskaberne (gratis at deltage)

 2. Vælg en case Lægges på hjemmesiden fra ultimo april

 3. Løs opgaven hjemme på den enkelte skole

 4. Præsentér løsningen I år skal I producere en poster (PDF) med problemstilling, kort teori, forsøg, resultater og konklusion, samt et kort power point-show (max 6 slides), som skal bruges såfremt I går videre til finalen.

 5. Indsend løsningen I skal indsende jeres poster som PDF (se format/størrelse i casebeskrivelse) samt slides senest torsdag den 31. oktober 2024 til biotekmester@pha.dk. Se desuden dommerpanelernes bedømmelseskriterier OBS: Medbringer man selv poster, gælder indleveringsdeadline kun for slides/power point.

 6. Fremlæg løsningen Ved Biotekmesterskaberne skal I lave en kort præsentation, hvor I præsenterer ved jeres poster (ikke skærm) for et dommerpanel bestående af en virksomhedsrepræsentant og som minimum en lærer fra en anden ungdomsuddannelse. Ud fra alle dommerbedømmelser udråbes 3 finalister, som senere på dagen skal fremlægge på en scene foran et finaledommerpanel. Herefter kåres vinderne.

Har du spørgsmål til de fysiske rammer eller konceptet kontakt:

Cases

CASES OPDATERES ULTIMO APRIL 2024 HER PÅ SIDEN

 • Caseopgave A: Fermentering
 • Caseopgave B: Enzymaktivitet
 • Caseopgave C: Spildevandsrensning
 • Caseopgave D: Kemisk syntese
 • Caseopgave E: X
Back To Top