Skip to content

Unge biotek-håb dyster i Kalundborg: Det sjette Biotekmesterskab nærmer sig

Biotekmesterskaberne januar 2023: Vinderne fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Hvis du ser ekstra mange unge med sikkerhedsbriller og hvide kitler i Kalundborg den 1. november, skyldes det formentlig Biotekmesterskaberne, hvor intet mindre end 243 gymnasieelever fra 13 forskellige gymnasier i hele Danmark kommer til Kalundborg for at konkurrere om titlen som landets bedste biotektalent.

successen gentages

Biotekmesterskaberne blev første gang lanceret i januar 2019 og har siden været en årlig begivenhed. Formålet er klart: At udbrede kendskab og tiltrækning til de mange spændende uddannelses- og karrieremuligheder i Kalundborg og Nordvestsjælland.

Og det er faktisk anden gang, der afholdes biotekmesterskaber i 2023.

 

”Vi er stolte af, at så mange gymnasieelever har lyst til at udfolde deres talent til Biotekmesterskaberne i Kalundborg og ikke mindst glade for, at eleverne brænder for bio- og naturvidenskabelige fag. Samtidig har vi et ønske om, at endnu flere får øjnene op for de mange spændende muligheder inden for STEM-fagene, og derfor vælger vi at efterkomme gymnasiernes ønske om fremover at afholde eventen i november frem for i januar for på den måde at give flest mulige elever mulighed for at deltage, i forhold til gymnasierne øvrige aktiviteter,” fortæller Martina Koch, Projektleder for Biotekmesterskaberne.

“Samtidig står vi med et ønske fra såvel virksomheder som uddannelser om, at der ikke skal gå for længe mellem besøgene fra landets gymnasieelever, og så må vi jo afholde to mesterskaber netop i år,” siger Martina Koch med et smil.

Fra lokal relevans til global betydning

De mange håbefulde elever arbejder med én af fire cases inden for emnerne fermentering, enzymaktivitet, spildevandsrensning og kemisk syntese. De fire cases repræsenterer hver især elementer, der har afgørende betydning for produktionsprocesserne i hhv. Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning og Lundbeck.

 

Den 1. november mødes alle gymnasieeleverne til Biotekmesterskaberne på Campus Kalundborg, hvor de i hold skal præsentere deres case med forslag til fremstilling af et nyt produkt og/eller en løsning på et miljø-/samfundsmæssigt problem med fokus på cirkulær produktion og/eller et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

 

”At elevernes cases både skal have et lokalt afsæt og et internationalt perspektiv afspejler den måde, vi arbejder på i Biotekbyen. Det lokale, tætte samarbejde mellem byens aktører er unikt for Kalundborg, som netop på den baggrund har udviklet sig til at være Skandinaviens førende biotekhub med potentiale til at blive et verdensførende center inden for bioteknisk uddannelse, forskning og innovation,” siger Conni Simonsen, Absalons Campuschef i Kalundborg og Centerchef for Engineering & Science.

Alle gymnasieelever inviteres til uddannelses- og karrieremesse

Kalundborgs uddannelsesmiljø er vokset støt siden 2016, og man kan i dag bl.a. uddanne sig til diplomingeniør i bioteknologi, diplomingeniør i maskinteknologi, bioanalytiker, arkitekt, maskinmester, procesoperatør eller man kan tage en kandidatuddannelse i biomanufacturing og fra 2024 en kandidatuddannelse i biosolutions. Og uddannelsesudbuddet vokser fortsat.

 

Udover dagens case-konkurrence har lokale aktører derfor stablet en messe på benene, hvor eleverne kan høre mere om Kalundborgs mange uddannelses- og karrieremuligheder, og hvor gymnasieelever både med og uden case kan møde repræsentanter for Biotekbyens virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om biotekmesterskaberne.

 

Biotekbyen bakker op

Der er en kendt mangel på STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) på landsplan. En udfordring, der yderligere forstærkes for virksomheder uden for de store uddannelsesbyer, og hvor tiltrækning af højtspecialiseret arbejdskraft er afgørende.

 

Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft er en udfordring for Biotekbyens voksende industri, hvor der blot i 2022 blev skabt mere end 1200 nye jobs i kommunen.

 

”Tiltrækning af studerende til byens uddannelser er af særdeles stor betydning i forhold til at udvikle talenter lokalt og dermed etablere en stærk fødekæde målrettet industriens behov,” siger Christian Beenfeldt, Projektdirektør i Knowledge Hub Zealand, som sammen med Absalon er arrangør af Biotekmesterskaberne.

 

At Biotekmesterskaberne år for år – og to gange i 2023 – bliver en realitet, skyldes i høj grad den store opbakning fra de lokale aktører via cases, oplæg, deltagelse i dommerpaneler, sponsorater mv.

 

Biotekmesterskaberne november 2023 bakkes op af:

Kalundborg Kommune, Novo Nordisk, Novozymes, NNE, Unibio, Kalundborg Refinery, Kalundborgegnens Erhvervsråd, Kalundborg Forsyning, Lundbeck, Chr. Hansen, Kalundborg Symbiose, Algiecel, Helix Lab, Fermhub Zealand, DTU – Danmarks Tekniske Universitet, KU – Københavns Universitet, Maskinmesterskolen København, Professionshøjskolen Absalon og Knowledge Hub Zealand.

Back To Top