Skip to content
Biotek-byen Kalundborg
SYMBIOSE OG GRØN VÆKST

Verdens førende industrisymbiose ligger i Biotekbyen Kalundborg og skaber overskud gennem en cirkulær tilgang til produktion. Til gavn lokalt og til inspiration for resten af verden.

Kalundborg Symbiose har arbejdet med overskud i mere end 50 år gennem en symbiotisk og cirkulær tilgang til produktion. Her samarbejder Biotekbyens industrivirksomheder på tværs af sektorer om at dele overskuddet af energi, vand og restmaterialer med hinanden, så mere genanvendes.

Offentlige og private virksomheder er simpelthen forbundet, så en virksomheds overskud af noget, giver værdi i en anden. I dag flyder 25 forskellige strømme af overskud mellem partnerne, der skaber overskud på bundlinjerne.

Men det skaber også den slags overskud, der er sværere at sætte tal på. Et menneskeligt overskud, som hele økosystemet af lokale beboere, medarbejdere, dygtige studerende og fremtrædende forskere får gavn af. For slet ikke at nævne klimaet, der spares for mange tusind tons CO2-udledning om året – et underskud vi gerne praler med.

Og vi er heller ikke blege for at kalde Symbiosen for fremtidens løsningsmodel. Bæredygtighed og profit går op i en rundere enhed. Men selvom vi er stolte af, at modellen er kendt ude i verden, føler vi ikke større ejerskab, end at vi gerne vil udbrede den endnu mere. Både i og uden for Kalundborg.

Nye partnere, som vil eksperimentere, innovere og dele, kan vi ikke få for mange af. Alt, det kræver, er overskud.

Symbiosen sparrer hvert år partnere og miljø for:

  • 4 mio m3 grundvand ved brug af overfladevand.
  • 586.000 tons CO2.
  • 62.000 tons restmaterialer som genanvendes.
  • 80% af CO2-udledningen i Symbiosen er reduceret siden 2015. Den lokale energiforsyning er CO2-neutral.
Back To Top