Skip to content

Maskinmesterskolen i Kalundborg skudt godt i gang

Efter et velafsluttet indledende værksteds- og projektforløb, har de første maskinmesterelever fra den nye afdeling i Kalundborg påbegyndt ni måneders praktik i Biotekbyens industri hos bl.a. Novozymes, Chr. Hansen og HRS Innovation.

 

Stor efterspørgsel på maskinmestre

I Region Sjælland er der mangel på maskinmestre. Det er der også i Biotekbyens store industri, og maskinmesteruddannelsen er en yderst relevant uddannelse, som taler direkte ind i den grønne omstillingsdagsorden.

Placeringen af en ny afdeling af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg i 2023 skal desuden bidrage til at øge rekruttering af studerende til STEM-uddannelser i regionen.

Det er et stort og vigtigt skridt, at Maskinmesterskolen København kan være med til at sikre uddannelser i de unges lokalområder uden for de store byer. Et samarbejde som samtidig er i tråd med regeringens seneste udspil. Tættere på- flere uddannelser og stærke lokalsamfund, siger Ulrik Bak Nielsen, rektor på Maskinmesterskolen København.

Maskinmestre arbejder fx i produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, i energiforsyningsselskaber, på skibe eller offshore med vind-, gas- eller olieproduktion. Det er vigtige brancher i Region Sjælland, men ofte oplever det regionale erhvervsliv, at det er svært at rekruttere maskinmestre.

Med denne nye mulighed i Kalundborg, kan vi være med til at sikre, at der også lokalt er mulighed for en meget efterspurgt videregående uddannelse. Når vi uddanner lokalt, er der også bedre mulighed for at virksomhederne kan rekruttere lokalt. Så der er flere gode elementer i det nye projekt, siger Tommy Birkebæk, uddannelseschef, Maskinmesterskolen København.

Maskinmesteruddannelsen supplerer en allerede bred palet af uddannelsesmuligheder i regionen, der bl.a. består af en række ingeniør-, tekniker- og håndværkeruddannelser.

Back To Top