Skip to content

Campus Kalundborg formelt indviet

Campus Kalundborg

Efter flere års ventetid kunne Professionshøjskolen Absalons nyeste skud på stammen, Campus Kalundborg, endelig slå dørene op. Campus er bygget til at huse studerende på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi samt bioanalytikere, men også studerende på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi får glæde af de nye rammer.

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen sagde det så fint i sin tale:

Vi skal sikre, at vi uddanner til samfundets og erhvervslivets behov, og det er lige præcis det, I gør her i Kalundborg. Det er også grunden til, at Kalundborg ofte bliver nævnt som det gode eksempel, hvor uddannelse og erhvervsliv går hånd i hånd og løfter sammen.

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen

Læs mere: phabsalon.dk

Campus Kalundborg Åbning
Campus Kalundborg Åbning
Campus Kalundborg Åbning
Back To Top