Skip to content

Alliancen Biotekbyen indvies officielt

Stine Gry Roland, Novo Nordisk, underskriver samarbejdsaftalen.

Helix Lab

15 aktører på tværs af Biotekbyen Kalundborg indgår i et unikt partnerskab, hvor lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører samarbejder for i fællesskab at understøtte og styrke byens industri, uddannelsesmuligheder og den grønne omstilling.

 

Kalundborg-modellen

Samarbejdet på tværs af aktørerne i Biotekbyen eksisterer i bedste velgående, og fredag den 22. april 2022 indvies partnerskabet Alliancen Biotekbyen officielt ved en mindre event på Helix Lab, hvor partnerne underskriver en samarbejdserklæring.

Alliancen Biotekbyen bygger på den model, der blandt aktørerne i byen går under navnet ”Kalundborg-modellen”. En model, som handler om samarbejde, stærke partnerskaber og ikke mindst om gensidig tillid. Kalundborg-modellen er troen på devisen om værdien af at løfte i flok.

”De områder, som vi arbejder med i Alliancen Biotekbyen, er af afgørende betydning for, at Kalundborg Kommune er et attraktivt sted at bo og leve i, uddanne sig i, arbejde og drive virksomhed i og ikke mindst af afgørende betydning for at tiltrække og fastholde talentmasse og kvalificeret arbejdskraft. De målsætninger kan vi accelerere, når vi samarbejder og udnytter hinandens styrker til fælles gavn for alle i kommunen.” Jan Thomsen, Kommunaldirektør Kalundborg Kommune.

 

Alliancen Biotekbyen

Alliancen Biotekbyen repræsenterer Skandinaviens største biotekklynge. I samarbejdet indgår flere af Kalundborgs store virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører, som bl.a. viderefører det arbejde, der blev startet under navnet Rekrutteringsalliancen. Som navnet antyder, havde rekrutteringsalliancen fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til Kalundborgs mange virksomheder.

Rekrutteringsagendaen er stadig højt prioriteret i Alliancen Biotekbyen. Men der er samtidig et ønske om et bredere partnerskab, hvor aktørerne i fællesskab arbejder for at skabe vækst og udvikling inden for Biotekbyens tre fokusområder:

  • Uddannelse, forskning og innovation
  • Biotekproduktion, procesindustri og industri 4.0
  • Bæredygtighed og grøn omstilling

 

Uddannelse, forskning og innovation

Alliancen Biotekbyen arbejder for, at Kalundborg i 2030 er en international førende uddannelses-, forsknings- og innovationsklynge for biotekproduktion og procesindustri.

I Kalundborg arbejdes der hen imod en vision om lokalt at kunne opdyrke en del af de talenter, som byens industri har brug for. Til det formål er der brug for en tæt kobling mellem byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket bl.a. opstår i Biotekbyen-samarbejdet.

”Alliancen Biotekbyen er med til at bygge bro mellem den lokale industri, uddannelser og forskning. Kalundborg har potentiale til at være et førende center inden for bioteknisk uddannelse, forskning og innovation. Placeringen af relevante uddannelser i nærhed til industrien er af stor betydning i forhold til at uddanne og udvikle talenter lokalt og dermed etablere en stærk fødekæde målrettet industriens behov. Desuden vil styrkede rammer for forskning i og udvikling af innovative og bæredygtige produktionsteknologier fungere som en løftestang til teknologisk udvikling og vækst. Ikke bare for Novo Nordisk og den øvrige industri med aktiviteter i Kalundborg, men også for produktionsdanmark som helhed.” Stine Gry Roland, Director Communications & Public Affairs, Novo Nordisk Kalundborg, samt Novo Nordisk repræsentant i styregruppen for Alliancen Biotekbyen.

 

Biotekproduktion, procesindustri og industri 4.0

Alliancen Biotekbyen arbejder for, at Kalundborg i 2030 skal fungere som en international vækstmotor for industri 4.0 biotekproduktion og proces med startupmiljø og optimal infrastruktur.

Knowledge Hub Zealand og Kalundborg Symbiosen, begge medlemmer af Alliancen Biotekbyen, har eksempelvis spillet en central rolle i at tiltrække en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelsen på 60,4 mio. kr. til udvikling af et Erhvervsfyrtårn for fødevarer og biosolutions på Sjælland. Bevillingen skal bl.a. gå til investering i demonstrations-, opskalerings- og testfaciliteter samt innovationssamarbejder til gavn for Kalundborg og for hele Region Sjælland.

”Kalundborg-modellen, hvor virksomheder, uddannelser og offentlige aktører arbejder sammen om at skabe skelsættende resultater, har blandt andet udmøntet sig i store succesfulde infrastruktur investeringer, massiv grøn omstilling, ingeniøruddannelser, maskinmesteruddannelser og snart kandidatuddannelser, samt arkitektuddannelse i Kalundborg. Alliancen Biotekbyen består af mange af de centrale stakeholders omkring Kalundborg og bygger videre på disse erfaringer.” Christian Beenfeldt, projektchef, Knowledge Hub Zealand, samt leder af sekretariatet for Alliancen Biotekbyen.

 

Bæredygtighed og grøn omstilling

Verdens førende industrisymbiose, Kalundborg Symbiose, er placeret i Kalundborg. Kalundborg Symbiose har en cirkulær tilgang til produktion, hvilket betyder at offentlige og private virksomheder arbejder sammen, så én virksomheds overskud af energi, vand og restmaterialer, skaber værdi hos en anden.

Partnerskabsmodellen har i mere end 50 år har skabt bæredygtig vækst gennem samarbejdet i Kalundborg Symbiose, og der fortsat udvikles nye projekter som er med til at fremme virksomhedernes grønne omstilling.

”Kalundborg Symbiose har en lang tradition for at skabe vækst gennem offentlige-private partnerskaber, og vi glæder os over at bidrage til Alliancen Biotekbyen. Symbiosen er allerede kendt i både ind- og udland, og der er til stadighed stor interesse for at lære mere om hvordan industriel symbiose kan bidrage til grøn omstilling. Alliancen Biotekbyen giver os ikke bare mulighed for indgå i en større sammenhæng, men også for at fortælle om alle de gode eksempler fra Symbiosen, som gør det attraktivt for virksomheder at have en cirkulær tilgang til produktion. Vi kan bidrage til at tiltrække både virksomheder, medarbejdere og nye samarbejdspartnere – og jo flere vi er, jo mere kan vi samarbejde.” Lisbeth Randers, sekretariatschef i Kalundborg Symbiose.

Back To Top